Celková výška rozpočtu pre program je 185,5 miliónov eur na sedem rokov (2014 - 2020).

Celkové rozdelenie rozpočtu medzi jednotlivé akcie na obdobie 2014 - 2020:

Akcia 1

Európska spoločná pamäť: najmenej 20 %

Akcia 2

Podpora demokracie a občianska participácia: približne 60 %

Horizontálna akcia

HORIZONTÁLNA AKCIA: Valorizácia: približne 10 %

Riadenie programu: približne 10%

Informácie k rozpočtom podporovaných projektov, ako aj maximálnu výšku požadovanej dotácie nájdete pri detailných opisoch podporných akcií.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť