10.10. - 12.10. Podujatie EKB

Networkingové stretnutie krajín Strednej Európy (CENE 2018)

Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava (Slovensko)

Pozývame Vás na Networkingové stretnutie krajín Strednej Európy 2018 v rámci programu Európa pre občanov, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 10. až 12. októbra 2018. Okrem slovenských účastníkov sa ho zúčastnia aj reprezentanti krajín Česka, Maďarska, Luxemburska, Rakúska a Slovinska. Každú krajinu budú reprezentovať traja predstavitelia samosprávy / organizácií / inštitúcií.

08.08. - 08.08. Podujatie EKB

Tlačová konferencia k výsledkom marcovej uzávierky 2018

Bratislava, Európske informačné centrum (Palisády 29)

V stredu, 8. augusta 2018, EKB v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku zorganizovalo tlačovú konferenciu k výsledkom programu za uzávierku 1.3.2018, 12h SEČ.

10.05. - 24.05. Podujatie EKB

Granty pre samosprávu

Banská Bystrica (10.5.), Prešov (15.5.), Košice (16.5.), Trenčín (24.5.)

Prezentácie a fotografie zo štyroch spojených infodní GRANTY PRE SAMOSPRÁVU v Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Trenčíne, ktoré zrealizovali EKB a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so ZMOS a informačnou sieťou EUROPE DIRECT.

11.04. - 11.04. Podujatie EKB

Inštruktážne stretnutie

Levice, Mestský úrad (Nám. hrdinov 1)

V stredu, 11.4.2018, sa v Leviciach konalo prvé inštruktážne stretnutie k úspešným projektom programu Európa pre občanov. Pre účastníkov zverejňujeme prezentáciu a fotografie z podujatia.

23.01. - 01.02. Podujatie EKB

Infosemináre k marcovej uzávierke 2018

Martin (23.1.), Senica (25.1.), Prešov (30.1.) a Bratislava (1.2.)

Prezentácia a fotografie z infoseminárov k marcovej uzávierke 2018 z Martina (23.1.), Senice (25.1.), Prešova (30.1.) a Bratislavy (1.2.).

1/2
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť