10.05. - 24.05. Podujatie

Granty pre samosprávu

Banská Bystrica (10.5.), Prešov (15.5.), Košice (16.5.), Trenčín (24.5.)

Prezentácie a fotografie zo štyroch spojených infodní GRANTY PRE SAMOSPRÁVU v Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Trenčíne, ktoré zrealizovali EKB a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so ZMOS a informačnou sieťou EUROPE DIRECT.

11.04. - 11.04. Podujatie EKB

Inštruktážne stretnutie

Levice, Mestský úrad (Nám. hrdinov 1)

V stredu, 11.4.2018, sa v Leviciach konalo prvé inštruktážne stretnutie k úspešným projektom programu Európa pre občanov. Pre účastníkov zverejňujeme prezentáciu a fotografie z podujatia.

14.03. - 14.03. Podujatie

Stredoeurópske fórum o fašizme

Stará tržnica, Námestie SNP 484/25, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Organizácia Projekt Fórum, ktorá v bola úspešným žiadateľov o prevádzkový grant z programu Európa pre občanov v rámci výzvy v roku 2013 vás všetkých srdečne pozýva na Stredoeurópske fórum o fašizme. Toto podujatie Projekt Fórum organizuje v…

23.01. - 01.02. Podujatie EKB

Infosemináre k marcovej uzávierke 2018

Martin (23.1.), Senica (25.1.), Prešov (30.1.) a Bratislava (1.2.)

Prezentácia a fotografie z infoseminárov k marcovej uzávierke 2018 z Martina (23.1.), Senice (25.1.), Prešova (30.1.) a Bratislavy (1.2.).

10.10. - 10.10. Podujatie

Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

Bratislava, V-klub (Nám. SNP 12, budova Národného osvetového centra)

Prezentácia "Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a granty a projekty v EÚ" na stiahnutie. Taktiež tu stiahnete zborník s rovnomenným príspevkom a ďalšími príspevkami, ktoré odzneli na konferencii "Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania" a to 10. októbra 2017 vo V-klube, ktorý je súčasťou Národného osvetového centra.

30.05. - 31.05. Podujatie EKB

INFORMAČNÉ DNI k prevádzkovým grantom EpO v Žiline a Bratislave

Žilina (Stanica Žilina-Zárečie, Závodská cesta 3/2844) a Bratislava (Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12)

Uverejňujeme prezentáciu a fotografie z informačných dní k prevádzkovým grantom programu Európa pre občanov, ktoré sa uskutočnili v Žiline (30.5.2017) a Bratislave (31.5.2017). Účastníkom oboch podujatí v Žiline a v Bratislave  ešte raz veľmi pekne…

1/2
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť