21.05. - 21.05. Podujatie

EKB v Senici!

Informačná kancelária Europe Direct Senica (Štefánikova 14, 905 25 Senica)

Dňa 21. mája sa v Senici uskutočnil infoseminár k programu Európa pre občanov.

14.05. - 14.05. Podujatie

EKB v Trenčíne

Informačná kancelária Europe Direct Trenčín (úrad TSK, k dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín)

Dňa 14. mája navštívila kancelária EKB informačnú kanceláriu Europe Direct v Trenčíne.

15.04. - 15.04. Podujatie

BRATISLAVA: Granty pre samosprávu

hotel ÚZ Bôrik, Bôrik 15

Európa pre občanov sa prezentovala na podujatí Granty pre samosprávu, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 15. Apríla 2019 v hoteli ÚZ Bôrik v Bratislave.

27.03. - 27.03. Podujatie

Infoseminár v Nitre (27.3. 2019)

Agroinštitút v Nitre

Dňa 27. marca uskutočnila kancelária Európskeho kontaktného bodu v spolupráci s Europe Direct Nitra prvý tohtoročný infoseminár v regióne. Infoseminár sa konal v priestoroch Agroinštitútu v Nitre v čase od 13:00 do 16:00.

1/4
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť