08.08. - 08.08. Podujatie EKB

Tlačová konferencia k výsledkom marcovej uzávierky 2018

Bratislava, Európske informačné centrum (Palisády 29)

V stredu, 8. augusta 2018, EKB v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku zorganizovalo tlačovú konferenciu k výsledkom programu za uzávierku 1.3.2018, 12h SEČ.

10.05. - 24.05. Podujatie EKB

Granty pre samosprávu

Banská Bystrica (10.5.), Prešov (15.5.), Košice (16.5.), Trenčín (24.5.)

Prezentácie a fotografie zo štyroch spojených infodní GRANTY PRE SAMOSPRÁVU v Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach a Trenčíne, ktoré zrealizovali EKB a Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci so ZMOS a informačnou sieťou EUROPE DIRECT.

11.04. - 11.04. Podujatie EKB

Inštruktážne stretnutie

Levice, Mestský úrad (Nám. hrdinov 1)

V stredu, 11.4.2018, sa v Leviciach konalo prvé inštruktážne stretnutie k úspešným projektom programu Európa pre občanov. Pre účastníkov zverejňujeme prezentáciu a fotografie z podujatia.

14.03. - 14.03. Podujatie

Stredoeurópske fórum o fašizme

Stará tržnica, Námestie SNP 484/25, 811 01 Bratislava-Staré Mesto

Organizácia Projekt Fórum, ktorá v bola úspešným žiadateľov o prevádzkový grant z programu Európa pre občanov v rámci výzvy v roku 2013 vás všetkých srdečne pozýva na Stredoeurópske fórum o fašizme. Toto podujatie Projekt Fórum organizuje v…

1/3
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť