12.12. - 12.12. Podujatie

Infoseminár k februárovej uzávierke 2019

Národné osvetové centrum (Námestie SNP č. 12, Bratislava, zasadačka na 3. poschodí)

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na infoseminár k februárovej uzávierke 2019 - Európska pamäť a Družobné mestá

1/1
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť