Dodatok k partnerstvám platný od augusta 2017

Všetkým užívateľom programu Európa pre občanov, dávame do pozornosti, že kritériá oprávnenosti musia byť naplnené počas celej dĺžky trvania projektu. Čiže, ak Veľká Británia vystúpi z Únie počas vášho projektu (30. 3. 2019) bez zabezpečenia podpisu…

3/4
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť