Post bellum SK / Príbehy 20. storočia - Ďalší z príbehov

Magda Stančíková: Počas vojny sa tri roky ukrývali, neskôr im život ničili komunisti. Príbeh Magdy Stančíkovej bol natočený v rámci projektu "WWII: Spomienky východoeurópskych národov vo vzdelávaní", ktorý je podporený programom Európa pre občanov.

Post bellum SK / Príbehy 20. storočia

Jana Marcus: Nechcela som sa ospravedlňovať za to, že som Židovka, v Izraeli som slobodná Príbeh Jany Marcus bol natočený v rámci projektu "WWII: Spomienky východoeurópskych národov vo vzdelávaní", ktorý je podporený programom Európa pre občanov

1/3
Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť