Novinky

Publikácia k Európskemu roku aktívneho starnutia / 16. august 2011

Výbor regiónov, Age Platform Europe a Európska komisia vydali pri príležitosti nadchádzajúceho Európskeho roka aktívneho starnutia...

čítať dalej

Výsledky júnových grantových kôl / 15. august 2011

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru zverejnila výsledky júnových výziev programu Európa pre občanov. V...

čítať dalej

Výzvy pre miestne samosprávy a pridružené organizácie  / 16. júl 2011

Pripomíname, že najbližšie uzávierky pre žiadosti o podporu v programe Európa pre občanov, Opatrenie 1.1 Družobné partnerstvá miest...

čítať dalej

Uzávierky pre žiadosti o štrukturálnu podporu organizáciám / 13. júl 2011

Najbližšie  uzávierky pre žiadosti o  štrukturálnu podporu organizáciám v rámci opatrenia 1 a 2  v programe Európa pre občanov...

čítať dalej