Povinná registrácia

15. január 2014

V rámci nového programového obdobia EpO 2014 -2020 majú všetci žiadatelia a ich projektoví partneri povinnosť zaregistrovať svoju spoločnosť na portáli EACEA Participant Portal. A to ešte pred vyplnením elektronickej žiadosti o grant.

Po registrácii žiadateľ obdrží svoje vlastné, špecifické identifikačné číslo - Participant Identification Code (PIC) - ktoré treba uvádzať pri všetkých žiadostiach o podporu z Programu.