Výsledky - štatistiky

V programovom období 2014 - 2020 bolo dosiaľ na Slovensku podporených 127 projektov a ich žiadateľov. Celkovo sme tak vďaka programu Európa pre občanov získali 3 954 000 EURO.