Rady od úspešných žiadateľov

 • Odporúčame dôkladne zvážiť počet zahraničných účastníkov
  z hľadiska logistiky, berúc do úvahy najmä kapacitné možnosti ubytovania 
  a stravovania
 • Je potrebné dôsledne dodržovať časový harmonogram projektu.
 • Pri realizácii projektu je dôležité obklopiť sa kvalitným a
  tímom ľudí, ktorí bez nároku na odmenu budú pomáhať pri organizovaní jednotlivých podujatí. Dôraz treba klásť aj na výber ochotných kontaktných osôb z partnerských krajín.
 • Pri realizácii projektu odporúčame dodržiavať príručku programu
  Európa pre občanov. Aj vďaka tomu sme nemali počas prípravy, realizácie 
  a hodnotenia žiadne závažné problémy.
 • Pre úspešnú realizáciu je kľúčová kvalitná príprava a spolupráca projektových manažérov a všetkých partnerov. Hneď po schválení dotácie sme zorganizovali spoločné stretnutie a doladili všetky detaily projektu. Najdôležitejšie je mať spoľahlivý tím odborníkov, ktorí sú schopní  pracovať s čo najväčším nasadením 
  a odolávať časovému stresu.
 • Grantový program umožňuje zorganizovať podujatie medzinárodného charakteru, rozšíriť kontakty medzi partnerskými mestami, pričom výhodou je nenáročná administratíva projektu.
 • Pre budúcich prijímateľov grantu je podstatný najmä výber už skúsených partnerov.
 • Len efektívnou implementáciou projektových aktivít docielite viditeľný vplyv na miestnu komunitu, ako aj na celé spoločenstvo.
 • Pri realizácii a vyhodnocovaní projektu nám veľmi pomohla e-mailová komunikácia a tiež osobná návšteva EACEA, kde sme sa stretli s ústretovým prístupom. Dôležité je, samozrejme, držať sa dôsledne príručky pre žiadateľov grantu a tiež konzultovať všetky odchýlky od schváleného rozpočtu. Odporúčame tiež mať vopred na 100 % zabezpečené kofinancovanie projektu a finančnú rezervu na jeho predfinancovanie.
 • Vyplatí sa dobre zvážiť množstvo a veľkosť aktivít, ktoré chcete uskutočniť, a teda reálne odhadnúť sily organizácie. Veľmi dôležitá je aj dobrá komunikácia medzi partnermi, aby sa správne pochopili a vyhli zbytočným krokom.
 • V prípade otázok sa po schválení projektu komunikuje priamo s agentúrou EACEA v Bruseli, je preto potrebné ovládať anglický jazyk
 • Pri každom projekte a jeho úspešnej realizácii je dôležité dôkladné precízne plánovanie jednotlivých krokov a trpezlivá a dôsledná komunikácia so zúčastnenými inštitúciami.