Podujatia EKB

-          realizujeme širokú distribúciu výziev programu Európa pre občanov na predkladanie žiadostí o grant,

-          organizujeme informačné semináre v regiónoch s cieľom sprostredkovať v maximálnej miere informácie o programe a možnostiach partnerstiev na európskej úrovni so zapojením čo najväčšieho počtu občanov a organizácií občianskej spoločnosti do procesu európskej integrácie,

-          koordinujeme a organizujeme tematické odborné semináre, sympóziá a konferencie a kampane (aj s medzinárodnou účasťou).

Okrem podujatí organizovaných EKB nájdete v tejto časti pozvánky na podujatia súvisiace s témou programu, organizované inými slovenskými ako aj zahraničnými subjektmi.