The Commune of Cîmpineanca / Rumunsko

21. august 2014

The Commune of Cîmpineanca z mesta Foscani hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.1 Partnerské mestá. V projekte sa chce zameraž na podporu a výmenu skúseností medzi partnerskými mestami.

Kontaktné údaje:

The Commune of Cîmpineanca, Vrancea county, România

e-mail: primaria.campineanca@yahoo.com ,

web site: www.primariacampineanca.ro

Phone: +40 237 222 917

Paraschiv Ștefan - Mayor