Mesto Romani / Rumunsko

18. august 2014

Mesto Romani hľadá partnerov (mestá od 4000 do 7000 obyvateľov) do projektu v rámci opatrenia 2.1 Družobné mestá. Projekt sa má zameriavať na výmenu dobrých skúseností v oblasti poľnohospodárstva, rozvoju vidieka, včelárstva, rybolovu, tradícií a verejným službám na miestnej úrovni.

Kontaktné údaje:e-mail: primaria@comunaromani.ro,
webová stránka: www.comunaromani.ro
Telefón: +40 233 768 925+40 233 768 925