Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna / Poľsko

12. august 2014

Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna je neziskovou organizáciou zaoberajúcou sa vzdelávaním v hudbe.V rámci projektu

"A choir for the musically dispossessed and an experiment in civil society through singing."

by sa organizácia chcela zamerať na vytvorenie regionálnych chorálových aktivít a vytvorenie online Chórov.

Kontakt:  z.dziarski@fnok.pl