Mesto Cartagena / Španielsko

12. august 2014

Agentúra miestneho rozvoja a zamestnanosti mesta Cartagena hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.3 Podpora občianskej spoločnosti. Cieľom projektu je pozdvyhnúť povedomie o Európskej Únií na lokálnej úrovni a pracovať s mienkou občanov.

Kontaktná osoba:

-          Email: fceron.adle@ayto-cartagena.es

-          adle@ayto-cartagena.es

-          TLF:+34 968128977 ext 7678