Proethica Silesia / Poľsko

04. august 2014

Organizácia Proethica hľadá partnerov v rámci svojho projektu "Civil Rights of European Senior Citizens: Active Ageing and Geriatric Care", v ktorom sa bude zameriavať na výmenu skúseností a dobrých postupov v oblasti aktívneho starnutia a integrácie seniorov.

Kontaktná osoba: Anna Nawrot, e-mail: anawrot@gmail.com, tel: +48503142207