The Kosciuszko Institute / Poľsko

25. júl 2014

The Kosciuszko Institute je think thank hľadajúci partnerov v rámci opatrenia 2.3 Projekty občianskej spoločnosti. V rámci svojho projektu CROWDFIXING: way to successfully manifest important public problems by citizens si za cieľ kladú zvýšiť podiel občianskej participácie na demokratickom živote v 5 mestách a 5 Európskych krajinách.

Kontaktná osoba: Magdalena Górska, e-mail: magdalenagorska0@gmail.com, www.ik.org.pl

Platné do 1. augusta 2014