Asociácia Bug v Rennes/Francúzko

02. júl 2014

Asociácia Bug hľadá partnerov v rámci projektu zameraného na podporu dobrovoľníctva, pod opatrením 2.1 Družobné mestá. Môže sa jednať o neziskovú organizáciu, alebo mesto.

Kontaktná osoba: Raphaël Mady,e-mail: rmady@crva-rennes.org,tel: +33299858317