Múzeum Petersberg z Nemecka, jeho organizačná časť Förderverein Erholungsgebiet Petersberg

29. máj 2014

Förderverein Erholungsgebiet Petersberg, organizačná časť Petersberg Museum hľadá partnera aj zo Slovenska pre opatrenie 2.3 - septembrová uzáverka.

Malo by ísť o organizáciu alebo samosprávu z vidieka, menšieho mesta, ktorá chce pracovať na zveľaďovaní svojho kultúrneho dedičstva ale i kultúry ako takej, teda pracovať s novou generáciou publika - mladými ľuďm. V projekte pôjde zrejme o vypracovanie stratégie.

Viac nájdete tu.

V prípade záujmu sa je potrebné hlásiť do 30. 6. 2014 a to na kontakte: Matthias Haak, Deputy Managing Director, m.haak@museum-petersberg.de