The Unit for Social Innovation and Research “Shipyard” / Poland

21. máj 2014

Organizácia The Unit for Social Innovation and Research – “Shipyard” sídliaca vo Varšave hľadá partnerov v rámci projektu Veľká rekonštrukcia. Európske mestá po Druhej svetovej vojne (Great Reconstruction. European cities after World War II.). Témou projektu je identita, budovanie spoločného historického naratívu, popularizácia histórie a participatívna história.

Kontaktná osoba: Jan Wiśniewski, e-mail: jwisniewski@stocznia.org.pl, tel: 00 48 22 827 01 05