Mesto Füzesgyarmat / Maďarsko

21. máj 2014

Mesto Füzesgyarmat v Maďarsko hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.2 Siete partnerských miest. V rámci projektu by radi vytvorili tématicky zameranú sieť miest o veľkosti 5.000 - 20.000 obyvateľov, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárstvom (prípadne plánujú), alebo produkciou. V prípade záujmu kontaktujte:

pán István Hunyadi

e-mail: hunyadipistu@gmail.com

Tel: +36302421417