Organizácie z Litvy hľadajúce partnerstvá

13. máj 2014

Viacero organizácií z Litvy by sa rado stalo partnerom v predkladaných projektov v rámci programov EpO.

Nezisková organizácia “Our Europe”, by sa rada stala partnerom v projektoch zameraných na výskum a podporu Európskych hodnôt. Ponuka platí v rámci predkladania projektov k 04/06/2014 a 01/09/2014.

Asociácia “International Human Welfare Association, by sa rada zapojila do projektov v oblasti ľudských práv, sociálnej práce a sociálneho blaha. Ponuka platí v rámci predkladania projektov k 04/06/2014 a 01/09/2014.

Nezisková organizácia “Vilko valia”hľadá partnerov do projektu “Being A Jew”. Organizácia hľadá podobné organizácie, ktoré pracujú s témou Holocaust, alebo s mladými ľuďmi. Ponuka platí do 26/05/2014 v rámci akcie 1. Európska pamiatka.

Vilko valia taktiež hľadá partnerov do projektu “Being Nobody: 3 hours in the USSR” pracujúc s históriou Sovietskej okupácie, najmä v krajinách ako sú Lotišsko, Poľsko, Estónsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Nemecko. Ponuka platí do 26/05/2014 v rámci akcie 1. Európska pamiatka.

Podrobnejšie informácie sú dostupné aj na stránke http://www.pilieciams.eu/lithuanian-organisations-looking-for-partners/.