Mestská radnica v meste Sosnowiec

25. marec 2014

Mestská radnica v meste Sosnowiec v Poľskú hľadá partnerov v rámci programu EpO, akcie 2., opatrenia 2.2 Siete partnerských miest. Projekt sa zameriava na prevenciu domáceho násilia.

Kontaktná osoba: Edyta Wykurz, e-mail: srw@um.sosnowiec.pl