The „Messzehangzó” Foundation

18. marec 2014

Nezisková organizácia Messzehangzó z Maďarska, hľadá partnerov v rámci Európy na vybrané projekty. Organizácia zabezpečujeme zdarma komplexné mimoškolské, programy s cieľom podporiť talentovaných mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Viac informácií môžete nájsť tu.

Kontaktná osoba: krassoi.karola@messzehangzo.hu