Graine d’Europe

11. marec 2014

Nezisková organizácia Graine d’Europe z Francúzska hľadá v rámci projektuMy European City 2 - 3 partnerov zo strednej, alebo východnej Európy alebo Škandinávie v rámci opatrenia 2.2 - Siete partnerských miest.

Viac o partnerstve a ďalších informáciách nájdete tu.

Kontaktné údaje: Camille LEDEAN, Project heritage manager.                                        tel : 33 (0)2 40 20 16 34,  e-mail: camille.ledean@grainedeurope.eu