Mesto Ape, Lotyšsko

11. február 2014

Mesto Ape v Lotyšsku sa plánuje zapojiť do nového programu Európa pre občanov. Hľadá partnerov pre spoločnú účasť v príslušnom opatrení pre partnerstvá  v rámci Akcie 2: Demokratická angažovanosť a občianska účasť a opatrení:

Opatrenie 2.1 – Stretnutia občanov partnerských miest

Opatrenie 2.2 – Siete partnerských miest

Záujemcovia sa majú možnosť hlásiť  kontaktnej osobe na e-mailovej adrese: daiga.bojare@ape.lv

Viac informácií o meste Ape môžete nájsť tu.