Litovská verejná knižnica v regióne Kupiškis hľadá projektových partnerov

28. február 2017

Litovská verejná knižnica hľadá partnerov projektu v opatrení 2.2 - Siete partnerských miest.

Viac informácií o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Algirdas Venckus