Litovská organizácia hľadá projektových partnerov

28. február 2017

Litovské združenie Rastinenu-Bubu hľadá partnerov projektu v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Podrobné informácie o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Vitalija Budėnaitė