Španielska organizácia hľadá projektových partnerov

24. február 2017

Španielska organizácia hľadá partnerov projektu v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Podrobné informácie o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Teresa Garcia Oviedo