O nás

Komunitárny program EÚ "Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. 14. apríla 2014 program vstúpil do nového sedemročného cyklu pre roky 2014 -2020.

Miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Slovenská republika sa zapojila do programu Európa pre občanov v roku 2004 vstupom do Európskej únie.

Vitajte na stránke programu.