Výsledky septembrovej uzávierky DRUŽOBNÉ MESTÁ

19. december 2017

Agentúra EACEA včera zverejnila na svojej webstránke výsledky septembrovej uzávierky 2017 pre opatrenie Družobné mestá. Viď www.eacea.ec.europa.eu.

 

Zo Slovenska bol grant udelený pod týmto opatrením 13 mestám/obciam/organizáciám, pričom jeden úspešný projekt mal v priemere viac ako šesť partnerov. Celkovo tak v rámci tohto opatrenia poputuje na Slvoensko 306tis. eur. Z výsledkov je zrejmé, že boli uprednostňované projekty s partnerstvami pochádzajúcimi z krajín, ktoré boli doteraz zastúpené v programe minimálne.