Dodatok k partnerstvám platný od augusta 2017

29. november 2017

Všetkým užívateľom programu Európa pre občanov, dávame do pozornosti, že kritériá oprávnenosti musia byť naplnené počas celej dĺžky trvania projektu. Čiže, ak Veľká Británia vystúpi z Únie počas vášho projektu (30. 3. 2019) bez zabezpečenia podpisu špeciálnej dohody o participácii na programe, strácate nárok na finančnú podporu z Únie. Ak bude možné v projekte pokračovať bez britského partnera, pokračujte, v opačnom prípade budete požiadaný vystúpiť z projektu na základe Článku II.16.2.1(a) Rozhodnutia o grante alebo bod číslo 16.2.1(a)  Všeobecných podmienok, ktoré sú súčasťou Rozhodnutia.

Dodatok v anglickom jazyku nájdete tu.