Výzva na prevádzkové granty Európa pre občanov je otvorená

30. august 2017

Uzávierka je streda, 18.10.2017 do 12hod SEČ. Viac informácií nájdete v Oficiálnom vestníku EÚ.

 

Príručku pre žiadateľov nájdete v anglickom jazyku tu. Jazykové mutácie v nemeckom a francúzskom jazyku ako i ďalšie informácie o výzve nájdete na webstránke agentúry EACEA.