PREZENTÁCIA A FOTKY z augustových seminárov 2017

23. august 2017

Minulý týždeň vo štvrtok (17.8.) sme zrealizovali posledný seminár k opatreniam septembrovej uzávierky programu Európa pre občanov.

Celkovo tak Európsky kontaktný bod zrealizovali štyri semináre v týchto mestách: Spišská Nová Ves (8.8.), Trenčín (10.8.), Liptovský Mikuláš (15.8.) a Žiar nad Hronom (17.8.).

Pri ich príprave a organizácii sme spolupracovali s týmito subjektmi:

  • Europe Direct informačné centrum Spišská Nová Ves,
  • Europe Direct informačné centrum v Trenčíne,
  • Liptovské kultúrne stredisko a
  • Pohronské osvetové stredisko.

Na seminároch bolo vyškolených 51 ľudí.

 

Prezentáciu zo seminárov si môžete stiahnuť tu.

 

FOTOGRAFIE Z JEDNOTLIVÝCH SEMINÁROV:

Spišská Nová Ves (8.8.2017)

 

 

 

Trenčín (10.8.2017)

 

 

 

Liptovský Mikuláš (15.8.2017)

 

 

 

Žiar nad Hronom (17.8.2017)