VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ K SEPTEMBROVEJ UZÁVIERKE JE OTVORENÁ

01. jún 2017

Výzvy septembrovej uzávierky pre opatrenia Družobné mestá a Siete medzi mestami sú od 31.5.2017 otvorené.

O grantovú podporu v opatrení Družobné mestá sa môžete uchádzať ak ste:

mesto/obec alebo nezisková organizácia zastupujúca miestne orgány.

Ak je cieľom vášho projektu aktívne zapájanie občanov do diskusií najmä o prioritách programu a rozvíjať tak možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie, môžete žiadať o grant až do výšky:

25 000 EUR (platí v prípade, že sa na podujatí zúčastní minimálne 175 zahraničných účastníkov).

Spoločne s minimálne:

dvomi obcami z oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.

Obdobie oprávnenosti vášho projektu:

projekt musí začať medzi 1. januárom 2018 a 30. septembrom 2018. Maximálna dĺžka stretnutia družobných miest je 21 dní.

O grantovú podporu v opatrení Siete medzi mestami sa môžete uchádzať ak ste:

mesto/obec, miestny regionálny orgán, federácia či združenie miestnych orgánov alebo nezisková organizácia zastupujúca miestne orgány

a máte:

už existujúce stabilné partenrstvá, jasný zámer, ktorý zrealizujete, organizácie reprezentujúce mesto, expertov, aktívnu a zodpovednu účasť všetkých partnerov od začiatku projektu, tak  môžete žiadať o grant až do výšky:

150 000 EUR.

Spoločne s minimálne:

štyrmi obcami (partnermi) z oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členským štátom EÚ.

Obdobie oprávnenosti vášho projektu:

• projekt musí začať medzi 1. januárom 2018 až 30. júnom 2018. Maximálna dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov.

 

Viac na:

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en

alebo v našej programovej príručke v slovenskom jazyku.