Verejné konzultácie k programu Európa pre občanov

22. február 2017

Do 10. apríla 2017 máte možnosť sa zapojiť do verejného honotenia programu Európa pre občanov a to prostredníctvom zapojenia do tzv. verejných konzultácií.

Verejné konzultácie prebiehajú prostredníctvom online dotazníka, ktorého vyplnenie vám nezaberie viac ako 10 minút.

Hodnotí sa verejná mienka na program ako taký a zozbieravajú sa názory na výsledky a dopady projektov financovaných programom v rokoch 2014 - 2016. Program sa dostáva do polovice svojho programového obdobia (2014 -2020), čo je aj dôvod tejto evaluácie.