Výzva na predkladanie projektov do marcovej uzávierky je otvorená!

11. január 2017

23. 12. 2016, deň pred Vianocami, Európska komisia na svojich stránkach zverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Európa pre občanov. Projekty možno predkladať do 1. 3. 2017 a to do 12 hodiny. Komisia súbežne s výzvou zverejnila aj tohtoročný pracovný program plus jeho dodatokprogramového sprievodcu doplneného o tému európskeho zboru solidarity (nový všeobecný znak programu). Sprievodca by mal byť v priebehu januára preložený aj do slovenčiny.  

Formuláre sú dostupné štandartne na web stránke agentúry EACEA.

Zároveň prikladáme Sprievodcu ako vytvoriť, vyplniť a odoslať formulár projektovej žiadosti.