Nové priority programu pre obdobie 2016-2020

21. december 2015

Agentúra EACEA zverejnila programové priority programu Európa pre občanov pre obdobie 2016- 2020.

Novinkou programu je určenie priorít na obdobie viacerých rokov. Namiesto ročných priorít Komisia uverejnila priority na štyri roky, platné od roku 2016 do 2020.

Medzi novými prioritami v oblasti 1- Európska pamäť sú témy ako pripomenutie si dôležitých historických udalostí európskej histórie, občianska spoločnosť a participácia počas totalitných režimov, strata občianstva počas totalitných režimov a prechod k demokraticii a pristúpenie do EÚ. Pre každý rok boli určené dôležité míľníky v európskej histórii; pre rok 2016 to budú napríklad roky 1936- začiatok Španielskej občianskej vojny, 1956- politická a sociálna mobilizácia v Európe, 1991- začiatok vojny v (bývalej) Juhoslávii a 1951- prijatie Dohovoru o právnom postavení utečencov v OSN.

V oblasti 2- Podpora demokracie  a občianska participácia sú špecifickými prioritami diskusia o euroskeptizme, solidarita v časoch krízy, boj proti stigmatizácii "imigrantov" a diskusia o budúcnosti Európy.

Kompletný zoznam priorít nájdete na stránke EACEA.