Materiály z informačného seminára k dotačným programom EÚ v Bratislave

25. november 2014

Ďakujeme za účasť na Informačnom seminári k dotačným programom EÚ, 25.11.2014 v Bratislavskom Cafe-Berlinka v SNG.

Zároveň pripájame materiály a fotografie:

prezentácia Projekty Európskej spolupráce

prezentácia Paralelné Životy

trailer k filmu Návrat do horiaceho domu

prezentácia Európa pre Občanov

prezentácia Európsky rok rozvoja 2015