Materiály a fotografie z Banskobystrického školenia "Európsky rok rozvoja- nová téma pre Vaše projekty," 23.10.2014

23. október 2014

Účastníkom školenia "Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projetky" v Banskej Bystrici, 23. 10. 2014 ďakujeme za ich aktívnu účasť a veríme, že poznatky zo školenia využijú hlavne v budúcom roku a to pri písaní svojich projektov a následne v praxi.

Zároveň pripájame materiály a fotografie:

Použité videá:

  • Európsky rok rozvoja 2015; Dôstojnosť pre všetkých
  • SlovakAid - informačné video
  • SlovakAid v Keni - Nutričné centrum v Keni
  • africká pesnička o Nórsku alebo ako afričania vnímajú nórov