Materiály a fotografie zo žilinského školenia "Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projekty," 2.10.2014

06. október 2014

Účastníkom školenia "Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projetky" v Košiciach, 1. 10. 2014 ďakujeme za ich aktívnu účasť a veríme, že poznatky zo školenia využijú hlavne v budúcom roku a to pri písaní svojich projektov a následne v praxi.

Zároveň pripájame materiály a fotografie:

Použité videá:

  • Európsky rok rozvoja 2015; Dôstojnosť pre všetkých
  • SlovakAid - informačné video
  • SlovakAid v Keni - Nutričné centrum v Keni
  • africká pesnička o Nórsku alebo ako afričania vnímajú nórov

 

 

 

 

Organizátori školenia:

Školenie sa konalo v priestoroch: