Školenie "Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projekty"

22. september 2014

Na mesiac október EKB Slovensko spolu so Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) a so ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) pripravilo pre Vás sériu celodenných školení na tému budúcoročného Európskeho roku rozvoja 2015 (ERR 2015).

Školenie je určené pre všetkých, ktorí píšu projekty (samosprávy, verejná správa, "neziskovky") a sprevádzať nimi budú skúsení tréneri Peter Ivanič a Daniel Rolín z SCKR.

Školení sa môžete zúčastniť v mestách:

1. 10.                v Košiciach

2. 10.                v Žiline a

23. 10.              v Banskej Bystrici.

Prihlasovať na školenia sa je možné cez emailovú adresu office@europapreobcanov.sk. Registracia končí vždy dva dni pred termínom škoelnia. Školenia sú pre ich účastníkov zadarmo.