Kontakty

Európsky kontaktný bod Slovensko

Mgr. Želmíra Gerová
E-mail: zelmira.gerova@nocka.sk
Tel.: +421 2 2047 1291

Mgr. art. Iveta Svetlíková
E-mail: iveta.svetlikova@nocka.sk

 

Sídlo:

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

E-mail: europapreobcanov@nocka.sk

Tel.: +421 (2) 204 71 290, -291

 

Kontaktné miesta programu Európa pre občanov

V každej krajine zúčastnenej na programe Európa pre občanov existuje kontaktné miesto informujúce o možnostiach podpory.

Zoznam kontaktných miest programu Európa pre občanov (ECP)

Výkonná agentúra EACEA

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zriadená rozhodnutím Európskej komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005 je zodpovedná za realizáciu väčšiny akcií programu Európa pre občanov s výnimkou akcie 3, ktorú realizuje priamo Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu. Agentúra EACEA riadi celý životný cyklus týchto projektov vrátane prípravy výziev na predloženie návrhov, výberu projektov a podpisovania projektových rozhodnutí/dohôd, finančného riadenia, monitorovania projektov, komunikácie s príjemcami a kontrol na mieste.

Sídlo:

EACEA - Unit C1 Europe For Citizens

European Commission

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

ECP - Europe for Citizens Points

SPA2 3/85

Avenue du Bourget, 1

B-1049 Brussels


 

 

 

E-mailové adresy:

Akcia 1 eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu
Akcia 2 - Opatrenie 2.1: eacea-c1@ec.europa.eu
Akcia 2 – Opatrenie 2.2: eacea-c1@ec.europa.eu
Akcia 2 - Opatrenie 2.3: eacea-c1-civilsociety@ec.europa.eu
Operačné granty: eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu

Helpdesk EACEA (pri podávaní žiadosti): 

Tel: +32 229 90705
EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU
Pon- štv: 08:30 to 17:30
Piat: 08:30 to 17:00
(okrem belgických št.sviatkov)

Všetky kontakty nájdete na stránke agentúry EACEA:

+421 2 2047 1291