Konferencie, workshopy, diskusie

Okrem konzultačných seminárov pre záujemcov o grant v spolupráci s partnermi organizujeme podujatia (workshopy, konferencie) na témy spoločnej európskej pamäte, podpory občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a prepájania mimovládneho sektora s ostatnými sektormi ekonomiky.

 

V roku 2015 sme spoluorganizovali:

V roku 2014 sme organizovali:

V roku 2013 sme organizovali:

V roku 2012 sme pripravili: