Pozvánka na školenie v Žiline "Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projekty"

Dátum: 2. október 2014 00:00 do: 23:59

Lokalita: Žilina, Stanica Žilina-Zárečie, Zvolenská cesta 3
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj a Združenie miest a obcí Slovenska

Vedeli ste, že humanitárna a rozvojová pomoc nie je to isté? Ako môže pomáhať tretím krajinám slovenská samospráva? Na tieto a iné otázky odpovie školenie Európsky rok rozvoja - nová téma pre Vaše projekty. Školenie je určené všetkým, ktorí píšu projekty ("neziskovky", samospráva) a jeho cieľom je predstaviť tému rozvojovej pomoci v celej jej šírke. Školenie nadväzuje na výsledky pracovnej skupiny vytvorenej pri MZVaEZ SR.
Školením budú sprevádzať skúsení lektori Peter Ivanič a Daniel Rolín zoSlovenského centra pre komunikáciu a rozvoj. Organizátorom je Európsky kontaktný bod Slovensko.  Školenie ideologicky a komunikačné podporilo Združenie miest a obcí SlovenskaRegistrácia prebieha do 29. 9. 2014 na office@europapreobcanov.sk. Vstup - zdarma.
Program:
9 - 10:30h           Čo je to ERR 2015, jeho ciele a ako ich dosiahnuť
10:45 - 12:15h    ERR 2015 a samosprávy
obed
13:15 - 14:45h    Krátky úvod do rozvojovej spolupráce EÚ a SR, východiská a jej                                   hlavní aktéri
15:00 - 16:30h    Grantové príležitosti a príklady dobrej praxe