Informačný seminár ku komunitárnym programom EÚ: Kreatívna Európa a EpO - Košice

Dátum: 21. máj 2014 10:00 do: 13:00

Lokalita: Košice - Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
Organizátor: Kreatívna Európa a Európa pre Občanov

V rámci Informačného seminára predstavíme jednotlivé výzvy podprogramu

Kultúra:
Projekty európskej spolupráce, Literárny preklad, Siete, Platformy.
Program je otvorený pre inštitúcie s činnosťou v oblasti kultúry
www.cedslovakia.eu

Programu Európa pre občanov:
Európska pamiatka, Družobné mestá, Siete partnerských miest a
Projekty občianskej spoločnosti. Program je otvorený pre neziskový sektor,
samosprávu, výskumné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.
www.europapreobcanov.sk

Vstup voľný, prosíme o registráciu na adrese kultura@cedslovakia.eu v tvare: Predmet správy: registrácia KE
V tele správy: Vaše meno, prípadne i názov organizácie/spoločnosti