Seminár a konzultácie pre záujemcov o grant - Bratislava

Dátum: 13. máj 2014 10:00 do: 14:00

Lokalita: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Na seminári bude podrobne rozanalyzovaná nová príručka pre žiadateľov, žiadosť samotná, jednotlivé opatrenia a ročné priority programu. V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov a to od 12:30.

Výzvy sa týkajú najmä opatrení:

  1. Spomienkové projekty - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú: 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny; 10 rokov od rozšírenia EÚ; 25 rokov od nežnej revolúcie.
  2. Partnerské mestá - opatrenie 2.1
  3. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  4. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

 

Prosíme o registráciu na adrese office@europapreobcanov.sk v tvare:               Predmet správy: registrácia Ba
V tele správy: Vaše meno a názov organizácie