Workshop k februárovej výzve pre organizácie občianskej spoločnosti

Dátum: 8. január 2013 10:00

Lokalita: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod

Workshop je určený pre predstaviteľov neziskových organizácií, ktorí plánujú podanie projektu k 1. februáru 2013 v rámci:

  • Akcia 2, Opatrenie 3: Podpora projektov iniciovaných organizáciami
    občianskej spoločnosti - viac tu

Na seminár je možné prihlásiť sa do 7. januára 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.