Uzávierka projektov

Dátum: 1. február 2013 12:00


Uzávierka platí pre projekty v rámci nasledovných akcií/opatrení:

  • Akcia 1, Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest - viac tu
  • Akcia 1, Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami - viac tu
  • Akcia 2, Opatrenie 3: Podpora projektov iniciovaných organizáciami
    občianskej spoločnosti - viac tu