Workshop k februárovej výzve pre mestá, obce a s nimi spolupracujúce organizácie

Dátum: 7. január 2013 10:00

Lokalita: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod

Workshop je určený pre predstaviteľov miest a obcí, ako aj pre spolupracujúce organizácie, ktoré si plánujú podať projekt k 1. februáru 2013 v rámci:

  • Akcia 1, Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest - viac tu
  • Akcia 1, Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami - viac tu

Na seminár je možné prihlásiť sa do 5. januára 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.